Your cart is empty.
Update Cart
Till Varukorg
Varukorg
Totalt:
-
Keron 4

1

Update
top

Hur byter jag ut resårlinan i min stång?

Klicka här för att ladda ned dessa instruktioner som en PDF.

1. Skär till en ny resårlina som är 70% av stångens längd. Vi rekommenderar att man värmer resårlinans ändar för att smälta dem så att de ej kan fransas upp i din stång.

2. Lägg ut stången och dra ut en av stångens ändstopp till dess att knuten på resårlinan är synlig. Du kan använda en tång om det behövs för att dra ut ändstoppet. Knyt upp eller klipp av knuten för att lossa ändstoppet.

• Dra ut ändstoppet från den andra sidan av stången och avlägsna den gamla resårlinan helt. Knyt upp knuten eller klipp loss ändstoppet.

3. Knyt på ett ändstopp i ena änden av den nya resårlinan och trä den genom en av stångens ändsektioner. Se till att ändstoppet sitter helt på plats.

4. Trä så många sektioner på resårlinan som möjligt medan en del av resårlinan fortfarande är synlig. Se till att stångdelarna är helt inskjutna i varandra.

5. Sträck resårlinan ordentligt och knyt fast en markpinne eller liknande föremål i resårlinan med en knut som är lätt att lossa, för att förhindra att resårlinan glider tillbaka in i stången.

6. Trä på resten av stångdelarna på resårlinan, och se till att sektionerna är helt inskjutna i varandra under tiden. Om du inte kan få på alla stångdelar, sträck då resårlinan hårdare så du får mer att arbeta med, och trä sedan på de återstående stångdelarna så att de blir helt inskjutna i varandra.

7. Dra ut änden av resårlinan tillräckligt för att knyta på ändstoppet. Sätt sedan försiktigt tillbaka ändstoppet i stången och ta bort markpinnen.