Your cart is empty.
Update Cart
Till Varukorg
Varukorg
Totalt:
-
Keron 4

1

Update
top

Hur fäster jag skyddsgolvet?

Bästa sättet att fästa ditt skyddsgolv är innan du ger dig ut med tältet.

Lägg ut tältet med golvsidan uppåt inomhus. Placera skyddsgolvet ovanpå tältgolvet, med etiketten vänd mot golvet, och vänd skyddsgolvets etikett på följande sätt.

  • Om skyddsgolvet täcker absiden, då ska etiketten eller etiketterna på skyddsgolvet vara vända mot mitten av yttertältets dörr eller dörrar.
    Notera att huvuddörren på Kaitum GT och Nallo GT är den stora ingången inte den lilla ingången nära framkanten på den förlängda absiden.
  • Om inte skyddsgolvet täcker absiden, så ska etiketten på skyddsgolvet vändas med etiketten mot innertältets dörr
  • Ett undantag från detta är Rogen, på grund av dess asymmetriska design. Etiketten på Rogens skyddsgolv ska vändas så det ligger i linje med etiketten i änden på Rogens yttertält.

Detaljinformation om ditt tält kan du se på baksidan av skyddsgolvets hängetikett.

När skyddsgolvet är vänt på korrekt sätt, fäst det med de toggles som sitter i hörnen på skyddsgolvet, i ringarna i nedre kanten av yttertältet.

När tältet är uppsatt ska den blanka sidan och etiketten vara vända uppåt.

Du kan lämna skyddsgolvet monterat när du packar tältet efter en tur. Se bara till att hela tältet och skyddsgolvet är fullständigt torrt innan du packar undan det.