Your cart is empty.
Update Cart
Till Varukorg
Varukorg
Totalt:
-
Keron 4

1

Update
top

Varför har ni ändrat värdet så mycket för vilken vattenpelare väven tål till 2017?

2017 ändrade vi sättet att rapportera värdet för vattenpelare så att siffrorna följer branschnormen på bättre sätt. Tidigare använde vi oss av ett annat sätt att redovisa dessa testresultat. De nya uppgifterna kommer att underlätta för kunder att jämföra olika tillverkares material inom hela branschen.

På 80-talet var nylonvävars ripstopkonstruktion en begränsande faktor när man mätte vattenpelare. Vatten kunde lättare tränga igenom väven där ripstoptrådarna korsades, än vad som var fallet med väven i övrigt. Det var därför svårt att få riktigt höga värden för vattenpelare även om vattentätheten var mycket högre mellan ripstoptrådarna. Vi ställde kravet gentemot vår vävleverantör att våra vävar skulle klara minst 3000 mm vattenpelare i test enligt industristandarden ISO 811. Det gav ett tillförlitligt värde för vattenpelare, som gick att uppnå med den tidens vävar. Samtidigt hade vi, och har fortfarande, testmetoder för hållbarhet, där väven gnuggas mekaniskt under en given tid. Det ger oss information om hur vävens beläggning håller.

Då vi av naturen är försiktiga och kvalitetsinriktade, kombinerade vi dessa två metoder – gnuggningen och vattenpelartestet enligt ISO 811 – och visade att vår vävleverantör levererar vävar som klarar minst 3000 mm vattenpelare efter gnuggning.

Med tiden då såväl vävning som beläggningsteknik förbättrades, blev värdet för vattenpelare på nylevererad väv mycket högre, så idag (2017) är det mer logiskt att redovisa värdet som väven har när den levererats in. Detta är också det sätt som de flesta tillverkare inom friluftsindustrin redovisar sina siffror. Därför kan nu kunder jämföra vävar från olika tillverkare på bättre sätt.