Your cart is empty.
Update Cart
Till Varukorg
Varukorg
Totalt:
-
Keron 4

1

Update
top

Företagaransvar

”Hållbarhet” har blivit ett viktigt begrepp i dessa dagar. Att tydligt definiera innebörden kan dock vara svårt. På Hilleberg tänker vi därför mer i termer av ”ansvar”, och för att tydliggöra detta följer vi vår egen ansvarskod: 1) Vi tar ansvar för att göra tält i högsta möjliga kvalitet, som fungerar som de avses göra utan kompromisser. 2) Vi är samtidigt ansvariga för att använda material och tillverkningsprocesser med så liten negativ påverkan på vår omgivande miljö som möjligt. 3) I vårt ansvar ligger även att fortlöpande utvärdera punkt 1 och 2 på sådant sätt att vi alltid kan arbeta mot såväl ökad funktion som minskad miljöpåverkan.

Allt detta bygger egentligen på hur vi alltid betraktat vårt förhållande till naturen, och på vilket sätt vi bäst kan integrera friluftsliv med vardagslivet. För många år sedan skrev Bo Hilleberg, ”Jag vet att friluftslivets enkelhet är vad som är mest utmanande; då det är, och alltid har varit något av en uppenbarelse för mig att komma till en vacker plats och slå läger, är det minst lika viktigt att lämna platsen utan spår av att jag någonsin varit där.” Dessa tankar om enkelhet och engagemang, och att lämna minsta möjliga avtryck i sin omgivning är direkt överförbara till hur vi driver vårt företag, och de har varit vår ledstjärna sedan Hilleberg startade för 50 år sedan.

Till dags dato har vi alltid eftersträvat att göra de mest funktionella och användarvänliga produkter vi kan; att konstruera dem för att hålla länge; att säkerställa att de fungerar som de designats att göra; samt att ha möjlighet att laga våra tält om så krävs. Vi väljer material som ska svara upp mot våra kvalitetskrav utan att kompromissa, men där produktionens skadliga miljöpåverkan är så liten som möjligt. Vi bemödar oss att utveckla långsiktiga relationer, byggda på förtrolighet, med våra leverantörer, återförsäljare och kunder. Vi garanterar att alla som arbetar hos oss har en bra och säker arbetsmiljö, samt att de behandlas på ett ansvarsfullt sätt. Och vi beskriver öppet och ärligt hur våra produkter fungerar och hur de bör användas.

Bevara vår trovädrighet

Vår ansvarsetik grundar sig på ett medvetet val att hålla vårt företag förhållandevis litet och familjestyrt. Vi har absolut inget emot att växa, men vi har valt att driva det på sådant sätt att vi kan bibehålla produkternas höga kvalitet, värna om personalens goda arbetsmiljö, och vårda relationerna med alla som vi samarbetar med. Detta har alltid kommit i första rummet, och genom att hålla företaget litet, har vi också kunnat bevara vår trovärdighet och vara våra grundtankar och vår ansvarskod trogna, vilket i ordets rätta bemärkelse är hållbarhet.

Vi gör våra tält för att de ska hålla länge och klara verkligt tuffa förhållanden. Här klarar sig ett 30 år gammalt Nammatj fint trots riktigt hårda förhållanden. Foto: Anders Gustafsson.

Varaktighet

För 20 år sedan flyttade vi vår produktion från Sverige, men valde avsiktligt att stanna i Europa. Vi ville ha en långsiktig lösning, och startade därför en egen fabrik i Rapla i Estland. Vi skapade också goda relationer med noga utvalda underleverantörer i närområdet. Detta har gjort det möjligt för oss att få exakt den kvalitet vi eftersträvar, och att snabbt kunna göra ändringar om det krävs. Estland är endast en kort flygresa bort från vårt svenska huvudkontor, och korta resor ger mindre miljöpåverkan. Dessutom gör närheten med god kommunikation att vi kan arbeta effektivt. Det är också viktigt att Estlands lagar och förordningar är väldigt lika de svenska, så vi kan försäkra oss om att både vår egen fabrik och våra underleverantörer har samma goda arbetsförhållanden som vi alltid tillämpat. Som en följd av detta har många av våra estländska medarbetare varit med oss sedan fabriken startades. Exempelvis har en av våra tältkontrollanter arbetat hos oss i 19 år, och under den tiden monterat minst 65000 tält.

Kloka materialval

I alla materialfrågor ansluter vi oss till EU’s Europeiska kemikaliebyrås bestämmelser, som står för: “Registrering, Utvärdering, Godkännande och Begränsning av kemikalier,” eller REACH. I alla kontakter med våra leverantörer kräver vi att de inte använder några kemikalier som är listade av ECHA, och vi eftersträvar att inte använda några skadliga material i vår hela produktionskedja.

Än viktigare är att vi väljer materialleverantörer som vi vet kan arbeta för att uppfylla våra krav och som passar in i vår ansvarskod. Vår stångleverantör, DAC, är ett bra exempel. Den för miljön mest skadliga sidan av tältstångsproduktion i aluminium är anodiseringsprocessen. Historiskt sett har den processen inneburit användning av starkt giftig svavelsyra och fosfor. DAC har under flera år arbetat med att förfina sin “gröna” anodiseringsprocess, som eliminerar bruket av båda dessa kemikalier. De har utvecklat och konstruerat sin egen utrustning för att hålla denna process så ren som möjligt, och de sätter en ära i att vida överträffa alla tänkbara regeringskrav. De har även skapat en “grön atmosfär” i sina lokaler, där både områden med gröna växter och vatten ingår. Avsikten är att inspirera folk att tänka mer på naturen och vår egen plats däri.

Att utveckla samarbeten

Grundläggande för vår ansvarsetik är de långsiktiga relationer vi skapar inom alla delar av vår verksamhet. Vi har samarbetat med DAC-stänger i 17 år, och är nära vänner med Jake Lah, företagets grundare och ägare. Vi har även arbetat tillsammans med vår huvudsakliga vävleverantör under minst lika lång tid, och har med dem en lika nära relation. Vi har ständig kontakt med alla våra leverantörer, och vi uppmuntrar varandra till att hela tiden bli bättre både vad gäller funktion och processer. Dessa relationer som utvecklats över tid i lojalitet och förtroende, tillåter alla parter att nå högre mål i positiv anda, och med så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.

Vi anser utan tvekan att vår största tillgång är våra kunder. Många av våra kunder är professionella användare, som har expeditioner och upptäcktsresor som sitt levebröd. Men de allra flesta är vanliga människor som bara älskar att vara ute. Alla har de medvetet valt våra tält, och är därför en del av “Hilleberg”. Kundservice är av högsta prioritet för oss, vilket innebär en kundrelation som förhoppningsvis är långvarig. En viktig del i detta är vår reparationsservice. Där tar vi hand om såväl stora lagningar som mindre reparationer, antingen i vår egen verkstad eller i vårt nätverk av Hillebergutbildade service­partners. Det är inte ovanligt att gamla kunder vill ha översyn och service på sina gamla, ofta kära tält (vissa äldre än 30 år). Denna service inte bara minskar miljöpåverkan, men är också något som stärker känslan av gemensamt förtroende, respekt och lojalitet som vi eftersträvar i alla våra relationer.

Hilleberg och DAC, som är vår leverantör av stänger, har haft ett nära samarbete i nästan 20 år. Under den tiden har vi blivit nära vänner såväl som affärskollegor. Här ser sig Petra Hilleberg och Jake Lah, grundare av DAC, omkring under ett besök i Sydkorea.

Vi har byggt upp ett väldigt fint samarbete med Mittuniversitetet i Östersund, som ligger endast några minuter från vårt kontor på Frösön. Här kan vi testa vävar och andra material, samt arbeta tillsammans med materialforskare. Här testar Hillebergs Lisa Nilsson rivstyrka i universitets testlaboratorium.