Your cart is empty.
Update Cart
Till Varukorg
Varukorg
Totalt:
-
Keron 4

1

Update
top

Partners

Vi-Skogen

Innan Bo Hilleberg började med tält arbetade han som skogsvaktare. Företaget Hilleberg sysslade ursprungligen med skogsutrustning och konsultation innan tälten tog över helt och hållet. Skogen har därför alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Därför känns partnerskapet med Vi-Skogen och att plantera ett träd för varje sålt tält så rätt for oss.

I över 25 år har Vi-Skogen bidragit till att förbättra förhållandena för över en miljon utsatta människor runt Lake Victoria i västra Afrika. Genom att plantera träd och utbilda i agroforestry – plantering av träd och utsäde tillsammans – hjälper vi bönder att komma ur fattigdom, minskar miljöförstöring och klimatförändring. Varje planterat träd motverkar erosion, fångar koldioxid, minskar vattenavdunstning och ger skugga och skydd för andra grödor. Utbildningen och planteringen hjälper till att höja levnadsstandarden, fostrar jämlikhet och ger bättre miljö, både lokalt och globalt. Vi-Skogen är medlem i FN:s Billion Tree kampanj. Läs mer på www.viskogen.se.

Leave No Trace

Som förklaring till sin – och Hillebergs – friluftsfilosofi, skrev Bo Hilleberg en gång, “Jag tycker att själva enkelheten i friluftslivet är vad som är allra mest lockande. Och vad som är, och alltid har varit något av en uppenbarelse för mig är att komma fram till en vacker plats och slå läger. Då har det också alltid känts lika viktigt att lämna platsen nästa dag i ett skick som om någon aldrig varit där.” Det är ett synsätt som präglat vårt företag från första början, och det förklarar vårt långvariga samarbete med “Leave No Trace”

“Leave No Trace” skapades från början av “US Forest Service” på 1960 talet, för att senare, 1994 ombildas till en egen ideell förening, “The Leave No Trace Center for Outdoor Ethics”. Den filosofi man lever och verkar efter är enkel; lämna de platser du uppskattar i samma eller bättre skick än du fann dem. Deras uppdrag är att utbilda folk hur man uppnår detta genom att träna sig i minsta möjliga påverkan med lämpliga verktyg och information. De samarbetar med alla från privatpersoner till statliga organisationer. Deras ledstjärna är idén att en framväxande respekt och förståelse för naturen och dess bevarande är möjlig när man lär sig hur man kan vara aktsam och bevara den miljö man uppskattar, till fromma för kommande generationer. Deras etiska filosofi och uppdrag har fått genklang ute i världen, och “Leave No Trace” samarbetar med organisationer i många länder och når ut till miljontals människor runt om i världen. Läs mer om “Leave No Trace” på LNT.org

Walking with the Wounded

Hilleberg kom första gången i kontakt med “Walking with the Wounded (WWTW)” 2013, när stiftelsen organiserade “The South Pole Allied Challenge”. Det startades som en tävling bestående av tre lag med skadade krigsveteraner där planen var att tävla i en 320 km lång “kapplöpning” mot Syd Polen. Efter flera månaders förberedelser och träning gav sig lagen av mot Antarktis i december 2013. Vid ankomsten visade det sig att man skulle tvingas ändra planerna på en tävling till en “vanlig” tur till polen, då väderförhållandena var mycket besvärliga. De tre lagen slog sig samman och genomförde turen tillsammans. “The South Pole Allied Challenge” var den största skidexpeditionen som genomförts till Sydpolen. Hilleberg hade förmånen att förse deltagarna med tält under expeditionen.

“Walking with the Wounded” är en engelsk stiftelse, skapad 2012 med syfte att samla in pengar för att hjälpa skadad militär personal med vidareutbildning och rehabilitering. WWTW hjälper till att bekosta träning och utbildning för att hjälpa dessa människor i en fortsatt karriär, och med återanpassning till ett liv i det civila. WWTW skapar också ökad medvetenhet för skadade veteraners situation och de utmaningar de ställs inför genom att sätta samman och genomföra utmanande expeditioner, som stöttas generöst av företag med både skadade veteraner och aktiva soldater. För mer information om WWTW: walkingwiththewounded.org.uk


This website uses cookies. By using this website you consent to our use of these cookies.
Read more