Your cart is empty.
Update Cart
Till Varukorg
Varukorg
Totalt:
-
Keron 4

1

Update
top

Användingstips för tältning

Något av det bästa med att vara tälttillverkare är att vi kontinuerligt får tillfälle att använda våra egna produkter. Det har gett oss en hel del kunnande om hur man kan förenkla livet i vildmarken. Vi hoppas att följande tips kan underlätta och följande dina kommande turer.

Tältresning

Tältresning Tunneltält

För att få optimal funktion i ett Hilleberg tunneltält krävs att man reser det på rätt sätt. Tältet skall spännas ordentligt “tight”, med ett mini­mum av rynkor och slack. Tak­linjen skall vara rak och välsträckt, för att ge tältet bästa form och innerutrymme. Förankra ena sidan och dra sedan ut tältet och förankra andra sidan. Spänn sedan efter pinnfästena enligt nedan.

Ställbara pinnfästen

Slacka markpinnfästena maximalt innan du påbörjar uppsättningen av tältet. Genom att efterspänna pinnfästena ökas tältets sträckning och stabilitet.

Använda staglinor

Grundregeln för båtar är att alltid förankra för storm. Denna visdom gäller även tält, särskilt i utsatt terräng, eftersom alternativet kan vara överraskande! Även om inställningen finns att staglinor inte alltid är nödvändigt, så är det alltid en bra idé att förankra dem eftersom att förhållandena på berget kan förändras på ett ögonblick över natten. Därför har alla våra tält en full uppsättning av staglinor, fästa vid punkter som kommer att maximera stabiliteten. Använd staglinor, inte bara för extra stabilitet, utan också för tystare sovmiljö även i väldigt svaga vindar. Se till att inte spänna åt linorna för mycket. Staglinorna ska vara spända, men inte så hårt att de deformerar tältet.

Changing weather can lead to unpleasent surprises if you do not properly anchor your tent.

Alternativa förankringar

Ibland behövs fler förankringar än vad du har pinnar till, och du kan tvingas improvisera. På vintern kan skidor vara utmärkta förankringar (när du använder skidor, var försiktig så att inte linan skadas av stålkanterna) men även nedgrävda skidstavar fungerar. Sommartid kan vandringsstavar, paddlar, träd och även stora trädgrenar och stenar användas. När man använder pinnfästen istället för staglinor vid förankring, knyts ena änden av en lina i pinnfästesringen på tältet och den andra i förankringspunkten. Det kan vara bra att lägga stenar på linorna för att hålla ned yttertältet mot marken.

Dubbla tältstänger

Att använda dubbla tältstänger ökar tältets stabilitet högst avsevärt, men är knappast nödvändigt annat än i verkligt extrema situationer, då vi gärna rekommenderar det. Alla våra tält kan användas med dubbla stänger. På tunnelmodel lerna för du enkelt in den extra stången i kanalen, på kupolmodellerna fäster du varannan krok i respektive stång.

Använding av “Footprint”

Våra “footprints” är extra skyddsgolv mellan tält och mark. På tält i Black Label och Red Label kategorin täcker de hela utrymmet under yttertältet, även absiderna. På Yellow Label tält täcks endast golvytan under innertältet. För alla modeller gäller att ”footprints” är enkla att montera, samt att de kan sitta kvar på plats när tältet reses och packas i sin påse.

Lägg ut tältet med undersidan uppåt. Lägg sedan ut tältets ”footprint” ovanpå med den blanka sidan, den med Hilleberg logotyp mot tältgolvet.

Montera ditt ”footprints” röda toggles i de ringar som finns runt om tältet. Vänd på tältet och res det som vanligt.

Låsknut för linor

Det här är en användbar knut, som är lämplig om man vill använda extra linor på tält eller Tarp, eller närhelst man kan behöva en knut som låser vid belastning, men samtidigt är enkel att justera eller lossa.

Sno den lösa änden runt den fasta linan två – tre gånger. Det skapar den friktion som låser under belastning.

För änden över lindningen och den fasta linan, gör en ögla som förs in under.

Nu är knuten färdig att belastas. För att justera spänningen flyttar man knuten längs linan. Lossar knuten gör man genom att dra i öglans lösa ände.

Skötselråd

Rengör blixtlåsen

Blixtlås är väldigt utsatta för slitage och skador, det är därför viktigt att hålla dem rena. Borsta ur sand och smuts efter varje användning och kontrollera att de är i oskadat skick. Genom att göra det ökar du blixtlåsens livslängd avsevärt.

Ett finger i blixtlåset

Varje gång du drar igen blixtlåsen i tältets ingång, håll då ett finger precis framför löparen så undviker du att väven fastnar och på sikt kanske nöts sönder. Själva blixtlåset håller också längre om du gör på detta sätt.

Torka tältet

När du kommer hem från en tur, häng upp ditt tält med stängerna i. Om du inte har plats, häng upp tältet på annat sätt, men försök att få luftcirkulation mellan vävarna så de inte kommer i direkt kontakt med varandra. På så vis undviks mögelbildning och dålig lukt. Var noga med att aldrig lagra tältet fuktigt.

Särskilda omständigheter

Att hantera kondens

Använd trasa

Genom att torka bort kondensen från tältets insida med en trasa undviker du att kondensvatten droppar ned på din utrustning och du får en torrare innemiljö.

En jacka över sovsäcken

Innan du kryper ner i sovsäcken, dra en skaljacka över sovsäckens nedre del. Då riskerar man inte att sovsäcken blir blöt av eventuell kondensfukt.

Skyddsunderlag/Footprint

Ett skyddsunderlag som täcker marken i absiden minskar problemet med markfukt som kondenserar.

I extremt fuktiga förhållanden

På platser där luftfuktigheten är hög och i mycket regniga förhållanden kan ditt ytter tält bli fuktigt både på ut- och insidan. Koppla då isär ytter- och innertältet från varandra och packa dem separat. När du nästa gång skall resa ditt tält slår du upp yttertältet först och hänger sedan in det torra innertältet. OBS: Detta behöver bara göras i extrema förhållanden!

Vintertältning

Så används Snöpinnar

Våra snötältpinnar kan användas som en vanlig markpinne eller horisontalt som ett snöankare, vilket ofta är det bästa sättet i snö. Innan du fäster Snötältpinnens krok i ett markpinnfäste på tältet eller staglina så gör en djup skåra i snön ut från tältet för linan. Gör därefter ett dike för själva snötältpinnen och tryck sedan ner den i diket så den sitter fast. Täck över med snö. Spänn till sist efter pinnfästet eller linan.

Möblera i absiden

Gräv en fotgrop i absiden. Fotgropen gör absiden mycket et bekvämare att sitta i. Det blir också enklare att organisera sin utrustning med ett utgrävt utrymme.

Markpinnar vintertid

Att ta med några av våra Y-Pegs eller Stinger Titanium utöver Snötältpinnarna är en bra idé vintertid, speciellt om du tältar på en plats där snötäcket är tunt eller på frusen barmark. Dessa pinnar kan slås ned direkt i marken, vilket kan vara svårt med snötältpinnarna om marken är riktigt hård.

Tälta i snö

För att klara sig på bästa sätt vid dåligt väder i exponerad terräng på vintern, rekommenderar vi att man gräver ned tältet i snön. Djupet ska dock inte vara mer än halva tältets höjd. Detta ger tältet maximal stabilitet och förhindrar att snö kan blåsa in under yttertältet. Om detta inte är möjligt och du tvingas bygga en mur, ska den placeras så att inte snödrevet på läsidan begraver tältet. Om du använder snöblock till muren bör dessa vara så stora att de inte blåser ned av vinden. Under goda väderförhållanden gör du en grundare grop, eller plattar till med skidorna, och skottar upp snö mot tältets nedre kant.

Att tälta i sand

Minimera slitaget

Tält som blir använda i öknar, på stränder och liknande miljöer utsätts för väldigt hårda påfrestningar. Sand och partiklar ökar slitaget på vävar och stänger, och framför allt blixtlås. Dessutom är UV-exponeringen oftast högre än vanligt. Här är några tips för resor i dessa miljöer:

  • Välj Hilleberg Black Label tält. Dessa är tillverkade med starkare vävar och kraftigare blixtlås och detaljlösningar bättre anpassade för riktigt hård användning.
  • Rengör ofta blixtlåsen, så som beskrivs ovan.
  • Sätt upp tältet så skyddat från solen som möjligt.
  • Ta med dig en Tarp för extra UV-skydd. Bäst är Tarp XP som har högst UV-resistans.
  • Packa ner tältet över dagen.